www.108realestate.cz logo

108 AGENCY rozšiřuje služby o zastupování nájemců

108 AGENCY se rozhodla poskytovat zastupování nájemců z důvodu zkvalitnění současných služeb směrem ke svým klientům. Nově tak nabízí nájemcům zastoupení v celém procesu zajištění nového pronájmu s cílem optimalizovat stávající nebo budoucí nájemní podmínky. Tato forma spolupráce se uplatňuje při vyhledání nových prostor, relokacích či přejednávání nebo prodlužování nájemních smluv. Její průběh pak zahrnuje jednotlivé kroky od seznámení klienta s aktuální situací na trhu, navržení vhodné strategie vyjednávání s pronajímateli prostor až po samotné zastoupení během jednání o základních komerčních podmínkách pronájmu, posouzení smluvní dokumentace a další podpůrné služby. „Lze říci, že zastupování nájemce je určitá nadstavba standardní zprostředkovatelské činnosti. Realitní poradce se stává partnerem klienta v celém průběhu zajištění nového nájemního období,“ řekl Martin Šumera, jenž spolu s Michalem Barthellem tvoří ve 108 AGENCY tým pro zastupování nájemců a kteří v této oblasti získali dlouholeté zkušenosti.

Mezi první transakce, jež 108 AGENCY v rámci zastupování nájemce realizovala, lze uvést přejednání nájemní smlouvy japonské logistické společnosti Sumisho Global Logistics zahrnující přibližně 26 500 m2 komerčních ploch v areálu CTPark Plzeň či zastoupení předního distributora spotřební elektroniky při pronájmu 15 000 m2 skladových prostor v areálu SEGRO Logistics Park Prague. Nové nájemní podmínky se podařilo zajistit také pro vedoucího poskytovatele logistických služeb Ewals Cargo Care a přední developerskou společnost Goodman, v obou případech se jednalo o kancelářské prostory v Praze o velikosti do 300 m2.