www.108realestate.cz logo

Průzkum trhu

Data jsou pro nás klíčová. Přes deset let díky nim pomáháme našim klientům dělat ta správná rozhodnutí napříč všemi segmenty a dosahovat lepších výsledků.

Přehled služeb

Analýza nájemních podmínek

Připravíme přehled cenových hladin a podmínek nájmu v dané lokalitě a porovnáme se stávající smlouvou.

Analýza lokality a záměru

Provedeme komplexní vyhodnocení lokality z hlediska existující infrastruktury, současných i plánovaných staveb, cenových podmínek, legislativních omezení a dalších faktorů ovlivňujících možnou výstavbu.

Analýza konkurence a obchodní strategie

Poskytneme vám kompletní přehled daného segmentu (např. e-commerce) včetně hlavních konkurentů. Vyhodnotíme a navrhneme další postup včetně lokalit vhodných pro případnou expanzi.

Report na míru

Ideální, pokud potřebujete konkrétní výstup z trhu komerčních nemovitostí.

Vizualizace dat na míru

Vybraný soubor dat dle vašeho požadavku promítneme do grafu, mapy či jiného typu vizualizace.

Reporty

Potřebujete komplexní informace pro vaše podnikání?

Připravíme vám je na míru.