www.108realestate.cz logo

Pozemky

Zajištění správného pozemku je klíčem k úspěšnému zahájení nového projektu. Nabízíme zkušenosti s rozvojem pozemkových příležitostí, ucelený přehled o českém trhu s komerčními pozemky či strategické konzultace zaměřené na optimální volbu lokality k developmentu.

Naše služby

Poradenství

Poskytujeme komplexní poradenství majitelům pozemků i investorům.

Studie využitelnosti

Vyhodnotíme proveditelnost záměru na daném území a posoudíme možná rizika spojená s jeho rozvojem a výstavbou.

Výběrová řízení

Zorganizujeme tendr na dodavatele projekčních a inženýrských prací.

Změny územních plánů

Zrealizujeme celkový proces změny územního plánu na konkrétním pozemku.

Projekční a inženýrské práce

Zadáme a připravíme projektové dokumentace pro EIA, ÚR a SP a zajistíme povolovací procesy.

Zastupování majitelů

Ať už při jednání na úřadě, anebo při prodeji koncovým uživatelům i developerským společnostem.

Máte vhodný pozemek k výstavbě?

Neváhejte nás kontaktovat.