Český industriální trh v 1. čtvrtletí 2018: Zpomalení se nekoná

Neobsazenost oscilující na hranici 4 %, neutuchající zájem o novou výstavbu a expanze regionální nabídky. Tak lze ve stručnosti charakterizovat první 3 měsíce letošního roku z pohledu trhu industriálních nemovitostí. Zatímco celková nabídka moderních skladových prostor dosáhla 7.251.568 m2, podíl neobsazených ploch představoval 4,2 %, což v absolutním vyjádření reprezentuje 302.787 m2. V regionálním členění patří mezi oblasti s nejvyšší neobsazeností kraj Ústecký (13,2 %)Olomoucký (6,4 %) či Plzeňský (5,9 %). V případě krajů Ústeckého a Plzeňského se na celkové neobsazenosti výrazně podílejí ucelené areály bez nájemce, tedy CTPark Podbořany či Mountpark.

Ve fázi výstavby je v současné době 482.302 m2, které představují výrazně velikostně diferencovaný segment s řadou projektů o rozsahu do 10.000 m2 (příkladem Technopark Znojmo či 1. fáze výstavby projektu LiNK Hradec Králové), stejně jako „big-box“ projekty s rozlohou blízkou 30.000 m2 a více (Prologis Park Brno, Panattoni Park Brno či Ostrava Airport Multimodal Park).

Pokračujícím trendem je rozvoj automatizace v reakci na růst efektivity a problematiku nízké nezaměstnanosti. Tento jev je aktuální napříč celoevropským industriálním trhem, jak potvrzuje i publikace Euro Cities, čtvrtletně vydávaná mezinárodní realitně-poradenskou aliancí GeraldEve, jejíž součástí je také společnost 108 AGENCY. Ta také vyzdvihuje vliv segmentu e-commerce, který se významnou měrou podílí na růstu obsazenosti napříč kontinentem. Za Česko je vhodným příkladem automatizace nově dokončený sklad společnosti Makro v CTParku Prague North, kde bylo dodáno do užívání celkem 51.080 m2. Ten představuje největší nově dokončenou budovu za Q1 2018, následovaný jednotkou o výměře 31.000 m2 v areálu Panattoni Park Cheb. Trojici uzavírá CTPark Prague East, kde byl dokončeno 26.271 m2 k užívání společnosti Raben.

Dlouhodobě nízká hodnota neobsazenosti, která aktuálně dosahuje 4,2 %, přináší vhodnou příležitost pro inovativní projekt premiérové aukce nájemního kontraktu na skladové prostory v areálu Prologis Park Prague D1 West II, jejíž přípravu zahájila společnost 108 AGENCY počátkem letošního roku. Společnost tímto záměrem, jehož bližší detaily jsou k nalezené na adrese www.warehousebid.czreaguje na vysokou poptávku po skladování v okolí Prahy, s optimálním napojením na dopravní infrastrukturu.

„Příležitost aplikovat v praxi nové koncepty, které mohou napomoci dalšímu rozvoji odvětví, vnímáme jako projev výjimečné důvěry ze strany společnosti Prologis. Jsme přesvědčeni, že aukce naplní očekávání a potenciální zájemci nevynechají příležitost získat moderní skladové prostory v nejžádanější lokalitě,“ upřesňuje Marek Sýkora, konzultant industriálních nemovitostí ve společnosti 108 AGENCY.