Dan Šobotník a Tereza Rusnáková posilují český tým 108 AGENCY

Dan Šobotník (25) ve společnosti doplňuje stávající analytický tým, kde má nově na starosti sběr a analýzu dat z trhu průmyslových nemovitostí v České a Slovenské republice. Jeho hlavní odpovědnost zde bude spočívat v přípravě prezentací vývoje trhů. „Rádi bychom nadále poskytovali komplexní poradenství a s tím i kvalitní pohled na trh s komerčními nemovitostmi. Dan má silné analytické myšlení a předpoklady pro tento typ činnosti. Výstup jeho práce bude sloužit k interním účelům, pro klienty společnosti i širší veřejnost,“ uvedl Jakub Holec, majitel společnosti 108 AGENCY.

Dan je absolventem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. První pracovní zkušenosti získal během studií v rámci vlastních projektů, kdy působil v oblasti on-line obchodu. Ovládá plynně anglický jazyk a mezi jeho zájmy patří architektura a design, cestování a sport.

Novým členem společnosti se stala také Tereza Rusnáková (27), která je zde nově odpovědná za zajišťování kompletní administrativní agendy, koordinaci činnosti jednotlivých obchodních týmů a provoz pražské kanceláře.

Tereza vystudovala Ekonomickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po dokončení studií působila jako administrativní pracovník a obchodní manager především v gastronomických provozech. Hovoří plynně anglicky, částečně také italsky. Svůj volný čas ráda věnuje poznávání mezinárodních kuchyní, tanci a outdoorovým sportům.