GLOBÁLNÍ TREND NA TRHU KANCELÁŘSKÝCH PROSTORŮ

Jeden z našich hlavních klientů – společnost Regus, která je součástí International Workplace Group, vnímá tento trend a jeho rozvoj na SR a ČR pozitivně:

„Tento trend, který se obecně označuje jako flexible working, pomáhá firmám přesunout se od fixních nákladů k flexibilním a získat tak potřebnou agilitu v rychle se měnícím prostředí. Výsledkem jsou úspory nákladů a zvýšení efektivity a spokojenosti zaměstnanců. Tato v zahraničí již prověřená praxe je stále oblíbenější i u nás a očekáváme, že popularita konceptu flexible working bude i nadále růst. Na zvýšenou poptávku reagujeme nejen rozšiřováním kancelářských center, které jsou již zavedené, jako např. centra Europeum a Apollo, ale i otevíráním center nových – v loňském roce Polus Tower II a další jsou v přípravě. Budováním sítě, kterou mohou naši klienti využívat jako svou vlastní, zvyšujeme atraktivitu naší nabídky a získáváme značnou konkurenční výhodu,” uvádí Karel Pelán, Country Manager Czech Republic & Slovakia.

Kavárny a lounge zóny, které jsou součástí takových center, dokáží plnohodnotně nahradit klasické kanceláře a nabízejí tak nájemcům prostor pro kooperaci. Koncept servisovaných kanceláří proto nevyužívají už jen start-upy, ale i stabilní malé či střední firmy z různých sektorů.

„Samotná synergie mezi poskytovatelem servisovaných kanceláří a vlastníkem objektu je více než bezchybná. Pronajímatelé tak dokáží nabídnout dočasné prostory v rámci objektu i větším firmám během trvání doby výstavby kanceláří, což je zpravidla období 4 měsíců. Nájemce tak na nové adrese dokáže fungovat v podstatě ihned po podpisu nájemní smlouvy. Naopak koncept servisovaných kanceláří dokáže majiteli objektu časem nabídnout stabilního nájemce formou rostoucích firem, které se potřebují rozšiřovat,” konstatuje Michal Rudinský, Head Of Office 108 AGENCY na Slovensku.

Co jsou servisované kanceláře a čím se odlišují?

Servisované kanceláře jsou typ produktu, který na trhu kancelářských prostor co nejkomplexněji zastřešuje potřeby zákazníka, tedy nájemce.

Od pracovního místa, přes operativní využívání zasedacích místností až po občerstvení a administrativní podporu, umí jednotlivec plnohodnotně fungovat bez nutnosti rozšíření týmu zaměstnanců.

Další důležitou vlastností servisovaných kanceláří je jejich prostorová a časová flexibilita. Nájemce je pro provozovatele takového typu kanceláří partnerem již v případě virtuálního sídla. Může si však pronajmout i pracovní místo v rámci sdílených kanceláří, případně tzv. "single office". Možnost kooperovat mezi jednotlivými společnostmi otevírá možnosti široké spolupráce i pro nový typ nájemců, kteří byli doposud izolováni na home office, respektive neměli možnost si operativně pronajmout pracovní místo. Častokrát se však setkáváme i s požadavkem pronájmu více m2 pro společnosti, které potřebují rychle usadit větší počet lidí. Bývá tomu tak v případě období výstavby vlastních kanceláří, ale i v případě nečekané expanze či příchodu nové firmy na slovenský trh. Možnost krátkodobého nájmu plně zařízených kanceláří je tedy dalším klíčovým faktorem, který významně odlišuje a konkurenčně posiluje postavení servisovaných kanceláří na trhu.