REPORT INVESTIČNÍHO TRHU - Q1/2023

Realitním investicím v 1. kvartálu dominovala portfoliová transakce

  • Čtvrtletní objem investic dosáhl v prvním kvartálu 2023 téměř 430 milionů EUR
  • Převládaly investice do retailu (52 %), následované průmyslovými nemovitostmi (29 %) a kancelářemi (10 %)
  • Český kapitál měl dominantní 81% podíl na celkové investiční aktivitě, následovali polští investoři s 8 %
  • Celkový výsledek výrazně ovlivnila jedna portfoliová transakce, zahrnující 60 supermarketů a retailových nemovitostí a 10 retail parků v ČR a na Slovensku

REPORT INVESTIČNÍHO TRHU - Q1/2023

Realitním investicím v 1. kvartálu dominovala portfoliová transakce