Průmyslový tým 108 AGENCY zprostředkoval v 1Q/2016 pronájem 93 000 m2

Zájmu se nejvíce těšily moderní průmyslové nemovitosti. Prostory kategorie A se podílely na celkové pronajaté ploše 84 % v 16 transakcích. V sektoru prostor kategorie B bylo realizováno 12 transakcí, nicméně v relativním vyjádření představovaly 16 % z celkové pronajaté plochy. Poptávka nejčastěji směřovala do širšího okolí Prahy a Jihomoravského kraje.