CEE INVESTIČNÍ TRH 2023

Přes propad investiční aktivity vykazují sektory odolnost

1.) Celkové investice se meziročně snížily o 60 % a v roce 2023 dosáhly 4,4 mld. eur. Pokles se očekával v důsledku vysokých nákladů na financování a ekonomické stagnace.

2.) Navzdory poklesu objemů zaznamenaly výnosy z prvotřídních nemovitostí mírný nárůst nebo zůstaly stabilní, což podtrhuje přetrvávající atraktivitu prvotřídních komerčních nemovitostí ve střední Evropě.

3.) Nejvyšší podíl kapitálu směřoval do sektoru skladů a maloobchodu. To svědčí o jejich odolnosti, zejména v odvětví logistiky, a upozorňuje na oblasti s potenciálem růstu.

4.) Aktivita v oblasti kancelářských prostor v České republice a Polsku byla utlumená. To lze přičíst nesouladu očekávání kupujících a prodávajících, neboť kanceláře procházely korekcí.

5.) Převládající náladu lze definovat jako opatrný optimismus. Výhledové ukazatele, jako je index nákupních manažerů, ukazují na oživení aktivit do roku 2024. Inflace se ve většině evropských ekonomik vrací k cíli, což vytváří předpoklady pro snižování úrokových sazeb ze strany ECB i místních centrálních bank.

Report byl vytvořen ve spolupráci s aliančními partnery BNP Paribas Real Estate

CEE INVESTIČNÍ TRH 2023

Přes propad investiční aktivity vykazují sektory odolnost