REPORT INVESTIČNÍHO TRHU - Q4/2023

Významné oživení trhu na obzoru

Ve 4. čtvrtletí 2023 dosáhl čtvrtletní objem investic 213,26 mil. EUR, což představuje 41% pokles oproti 4. čtvrtletí roku 2022. Významnější transakce byly uzavřeny pouze v kancelářském a rezidenčním sektoru. Investiční trh pokračuje v nižší výkonnosti ve srovnání s roky před pandemií COVID-19, ale na konci roku jsme zaznamenali první pokles úrokových sazeb, který byl prvním impulsem pro pomalé oživení trhu. Většina investičních transakcí v průmyslovém sektoru byla stále do značné míry pozastavena, ale i v tomto segmentu pozorujeme známky možného oživení v 1. pololetí 2024.

REPORT INVESTIČNÍHO TRHU - Q4/2023

Významné oživení trhu na obzoru