TRH KANCELÁŘSKÝCH NEMOVITOSTÍ Q3/2023

Změny na pražském kancelářském trhu v době stagnace výstavby

Ve třetím čtvrtletí roku 2023 vykazoval pražský kancelářský trh stagnující dynamiku, která byla ovlivněna především zvýšenými náklady na výstavbu a stěhování. Zastavení developerských aktivit mělo za následek nedostatek prémiových kancelářských prostor, zejména v širším centru města v Karlíně, na Andělu, Pankráci a Smíchově. Tváří v tvář rostoucím nákladům na stěhování se společnosti přikláněly spíše k renegociacím stávajících nájemních smluv než k volbě nových prostor. Renegociace mezi zavedenými nájemci naznačují trend zbavování se nadbytečných prostor, zatímco společnosti hledající nové lokality stále více preferují předem vybavené a zrekonstruované prostory v širším centru Prahy. Předpokládáme nedostatek nabídky moderních kanceláří v důsledku absence nové výstavby od jara 2022, což vytváří předpoklady pro stagnaci trhu. Další vrstvu vyvíjející se dynamiky přidává prosazující se zelená transformace a požadavky na ESG reporting. Tyto faktory budou mít nepříznivý dopad zejména na starší objekty, které budou vyžadovat rekonstrukce, aby byly v souladu s nejnovějšími předpisy.

TRH KANCELÁŘSKÝCH NEMOVITOSTÍ Q3/2023

Změny na pražském kancelářském trhu v době stagnace výstavby