TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ - Q2/2021

Rychlé a rozhodné rozhodování je pro úspěšné zahájení provozu stále důležitější.

Zvýšená aktivita na průmyslovém trhu ovlivňuje všechny aspekty rozhodovacího procesu nájemců. Faktory, jako je rekordní hrubá poptávka v první polovině roku, pokračující růst cen stavebních materiálů, prodloužení procesu předání a dokončení budovy a extrémně nízká neobsazenost průmyslových prostor k pronájmu posouvá trh ke stále více konkurenčnímu prostředí mezi nájemci. Rychlé a rozhodné rozhodování je pro úspěšné zahájení provozu stále důležitější. I když developeři reagují na tuto situaci velkým nárůstem projektů ve výstavbě, hlavní trhy jako Praha a Brno mají stále velmi omezenou nabídku nových možností pro nájemce.

Ve druhém čtvrtletí roku 2021 dosáhla celková plocha průmyslových prostor k pronájmu 9.332.118 m2. 549.446 m2 bylo ve výstavbě a 71.748 m2 bylo dodáno na trh. Na základě všech developery oznámených projektů by celková plocha prémiových prostor mohla v budoucnu přesáhnout 15,6 mil. m2. Většina tohoto potenciálu je soustředěna v Plzeňském, Ústeckém a Středočeském kraji. Rostoucí rozdíly mezi regiony jsou stále více vidět, pokud jde o ceny, objem ploch dostupných k pronájmu, nabídku a poptávku.

Neobsazenost dosáhla svého historického minima, přičemž k dispozici bylo pouze 2,72 % prostor při započtění shell a core prostor. To představuje 254.105 m2 v celé České republice. Nové prostory, které jsou v současné době ve výstavbě, se většinou nestaví spekulativně, takže se očekává, že tento nedostatek volných prostor bude nějakou dobu trvat. Bez shell and core prostor dosáhla neobsazenost pouze 2,01 % a region širší Prahy pouze 0,04 %.

TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ - Q2/2021

Rychlé a rozhodné rozhodování je pro úspěšné zahájení provozu stále důležitější.