TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ - Q3/2020

V rušném třetím čtvrtletí roku 2020 došlo k řadě dynamických zlomů, jako je vstup GLP a GARBE na český trh průmys­lových nemovitostí.

Pandemie a s ní související opatření ovlivnila nájemní trh průmyslových nemovitostí jen omezeně. Zejména s ohledem k významu logistického sektoru, dodavatelských řetězců a výroby pro koncového spotřebitele. Ve třetím čtvrtletí doháněli developeři a nájemci dopad lockdownu a o obchodních vzorcích v dalším roce více napoví situace ve čtvrtém kvartále. 

Celkový pohled na trh 

Český trh prémiových průmyslových nemovitostí dosáhl na konci třetího čtvrtletí 2020 celkové rozlohy 9,04 milionů m2. V období od července do září letošního roku bylo dokončeno přes 130 tisíc m2 nových skladových prostor. Dokončená výstavba v tomto roce již dohnala čísla za celý loňský rok a má nyní potenciál vykázat po několika letech opět růst.   

Neobsazenost 

Neobsazenost pokračuje ve svém mírném růstu a nyní dosahuje 5,52 %. Podle průběžných informací očekáváme snížení ve čtvrtém kvartálu roku 2020. Spekulativní výstavba si postupně nachází své nájemce a neobsazenost by se tak měla pozvolna snižovat i v příštím roce. 

Výstavba 

Ve výstavbě je momentálně 387.500 m2 nových prémiových prostor, což je obdobná hodnota jako v předchozím kvartálu. Praha a její okolí je však stále regionem, který charakterizuje nedostatek nových ploch pro širší development nových prostor, přestože růstový potenciál je zde velký. Budoucí zlepšení situace v příležitostech pro průmyslový rozvoj musí předcházet lepší spolupráce mezi firmami, místní samosprávou a dalšími vládními institucemi. Největší pozornost je stále věnována krajům sousedícím s Německem a Jihomoravskému a Moravskoslezskému kraji.  

Nájemné 

Průměrné nájemné moderních skladových prostor se pohybuje v Praze na úrovni 4,30 – 5,00 EUR/m2/měsíc. V Brně se pak pohybuje v rozmezí 4,00 – 4,80 EUR/m2/měsíc. Za rok 2020 se nájmy v průměru zvýšily jen velmi mírně. Průměr za Českou republiku ve třetím čtvrtletí je 4,34 EUR/m2/měsíc. 

Poptávka 

Hrubá poptávka dosáhla ve třetím kvartálu 316.948 m2 a čistá (bez prolongací) 199.806 m2 (972.127 m2 hrubá a 555.190 m2 čistá za Q1-Q3 2020). Největší transakce se ve třetím kvartálu odehrály v Plzeňském kraji. Krátkodobé pronájmy opět dosáhly hodnoty kolem 43 tisíc m2. 

Výhled na další období 

„Již nyní máme mnoho signálů napovídajících dalšímu růstu trhu nejen po stránce plochy, ale i transakcí a nových příležitostí k developmentu. Přestože byl trh průmyslových nemovitostí  v roce 2020 pandemií do určité míry ovlivněn, jeho význam pro zajištění zásobování koncového spotřebitele mu poskytuje rezistenci proti krátkodobým výkyvům,“ říká Michal Bílý, analytik realitní poradenské společnosti 108 AGENCY.

TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ - Q3/2020

V rušném třetím čtvrtletí roku 2020 došlo k řadě dynamických zlomů, jako je vstup GLP a GARBE na český trh průmys­lových nemovitostí.