www.108realestate.cz logo

BREEAM - certifikace ESG pro budovy

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je přední mezinárodní metodika a certifikační systém pro hodnocení environmentálního, sociálního a správního (ESG) výkonu budov. Jako jeden z prvních a nejrozšířenějších systémů tohoto druhu na světě se BREEAM zaměřuje na podporu udržitelnějšího přístupu k výstavbě a provozu budov tím, že stanovuje standardy pro nejlepší praxe v oblasti environmentálního designu a managementu.

Hlavní aspekty hodnocení BREEAM:

- Management: Hodnotí, jak dobře jsou procesy správy budovy navrženy a prováděny s ohledem na udržitelnost.

- Zdraví a pohoda: Zaměřuje se na aspekty, které ovlivňují pohodu a zdraví uživatelů budovy, včetně kvality vnitřního prostředí, osvětlení a akustiky.

- Energie: Hodnotí energetickou efektivitu budovy, využití obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů.

- Transport: Zkoumá dostupnost veřejné dopravy, zařízení pro cyklisty a další faktory, které snižují dopad budovy na potřebu osobní automobilové dopravy.

- Voda: Hodnotí strategie pro snížení spotřeby vody a efektivní správu vodních zdrojů.

- Materiály: Zaměřuje se na výběr stavebních materiálů s ohledem na jejich životní cyklus, recyklovatelnost a dopad na životní prostředí.

- Odpad: Hodnotí strategie pro minimalizaci odpadu během výstavby a provozu budovy.

- Použití pozemku a ekologie: Zkoumá vliv budovy na lokální ekosystémy a biodiverzitu a snahy o jejich ochranu nebo zlepšení.

- Znečištění: Hodnotí opatření k omezení znečištění vzduchu, vody a půdy z budovy.

Význam BREEAM:

Certifikace BREEAM je ceněna v celém světě jako známka vynikajícího environmentálního, sociálního a správního výkonu budovy. Pomáhá developerům, majitelům nemovitostí a správcům budov ukázat jejich závazek k udržitelnosti a zlepšení tržní hodnoty nemovitostí, snížení provozních nákladů a zvýšení pohody a produktivity uživatelů budovy.

Další termíny z okruhu

BREEAM - certifikace ESG pro budovy nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat