CCTV (Closed-circuit Television)

CCTV neboli uzavřený televizní okruh, je systém používaný pro monitorování a zabezpečení průmyslových parků, skladů, kancelářských budov a dalších veřejných či soukromých prostor. Tento systém se skládá z kamer umístěných na strategických místech, které zaznamenávají obrazový materiál. Záznamy jsou poté přenášeny do monitorovacího centra, kde je možné je sledovat na obrazovkách nebo uchovávat pro pozdější analýzu.

Využití CCTV v průmyslových parcích:

  • Prevence kriminality: Přítomnost kamer může odradit potenciální pachatele od nelegálních činností.
  • Záznam dění: V případě incidentu poskytují záznamy z kamer důležité důkazy, které mohou pomoci při vyšetřování.
  • Monitorování bezpečnosti: Kromě prevence kriminality mohou kamery pomáhat sledovat bezpečnostní rizika, jako jsou požáry či úniky nebezpečných látek.
  • Zvýšení pocitu bezpečí: Zaměstnanci a návštěvníci se cítí bezpečněji, vědouce, že areál je monitorován.

CCTV systémy se staly nezbytnou součástí komplexního zabezpečení průmyslových areálů, kde pomáhají nejen v boji proti kriminalitě, ale také při zajištění obecné bezpečnosti a ochraně majetku.

Další termíny z okruhu

CCTV (Closed-circuit Television) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat