GROSS Take-up

Termín "GROSS Take-up" zahrnuje veškerou nájemní aktivitu za dané časové období a geografický celek. Jedná se většinou o čtvrtletní statistiku o celé zemi či daném regionu. "GROSS Take-up" odkazuje na celkový objem prostor, který byl pronajatý v určitém časovém období, a to včetně nových smluv i prodloužení těch stávajících. Tento ukazatel poskytuje širší pohled na celkovou tržní aktivitu, protože zahrnuje jak novou poptávku, tak i udržení existujících nájemních vztahů. Stejně jako v případě „NET Take-up“ jsou v metodologii 108 RE započítány pouze prostory standardu „A“ a transakce od 1 000 metrů čtverečních výše.

Použitím "GROSS Take-up" jako ukazatele mohou investoři, developeři a analytici získat komplexní pohled na trh, který zahrnuje jak růst (nové smlouvy), tak stabilitu (prodloužení smluv). Tento ukazatel je klíčový pro pochopení tržní dynamiky a celkové aktivity na trhu. Tento ukazatel může pomoci při strategickém plánování a rozhodovacím procesu u nových investic.

Další termíny z okruhu

GROSS Take-up nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat