www.108realestate.cz logo

Handover

Handover, neboli předání budovy, je klíčový moment v procesu nájemních a realitních transakcí, kdy dojde k oficiálnímu předání kontroly nad nemovitostí nebo specifickými prostorami na nájemce. Tento proces zahrnuje kontrolu stavu prostor, zajištění, že vše odpovídá dohodnutým podmínkám, a předání klíčů nebo přístupových kódů nájemci. Handover obvykle označuje také formální počátek nájemního období, od kterého začíná běžet nájemné a nájemce získává právo užívat pronajaté prostory pro své účely a plný provoz.

 

V rámci handoveru by mělo dojít k podpisu protokolu o předání, kde jsou zaznamenány případné závady nebo nedostatky, které je třeba odstranitv konkrétně stanovených lhůtách. Tento proces je důležitý pro obě strany, protože stanovuje základní stav nemovitosti na počátku nájmu, což může předejít budoucím nedorozuměním nebo sporům ohledně stavu a údržby nemovitosti.

Další termíny z okruhu

Handover nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat