HOTs (Heads of Terms)

Termín ,,HoTs" je zkratka pro ,,Heads of Terms" (také známo jako ,,Letter of Intent" nebo základní podmínky nájmu). Tento dokument slouží jako dohoda o základních podmínkách mezi dvěma stranami před uzavřením plně právně závazné smlouvy.

V oblasti komerčních nemovitostí se dokument HoTs obvykle používá během fáze vyjednávání o nájemní smlouvě. Obsahuje klíčové body dohody mezi pronajímatelem a nájemcem, jako je délka nájmu, výše nájemného, frekvence platby, odpovědnosti za údržbu a opravy, možnosti obnovy nájmu a další důležité podmínky. 

I když HoTs obecně není právně závazný (s výjimkou některých specifických bodů, jako jsou doložky o utajení), poskytuje důležitý rámec pro další vyjednávání a přípravu nájemní smlouvy. Zároveň dává oběma stranám jistotu, že mají stejné pochopení hlavních bodů dohody, než se pustí do výroby nákladných a časově náročných právních dokumentů. 

Další termíny z okruhu

HOTs (Heads of Terms) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat