www.108realestate.cz logo

Parkovací poměr

Parkovací poměr (také známý jako parkovací norma nebo koeficient parkování) je urbanistický a stavební pojem, který určuje maximální počet parkovacích míst, která musí být k dispozici pro určitý typ nemovitosti nebo využití pozemku. Tento poměr je obvykle definován jako počet parkovacích míst na jednotku využití, jako je například na metr čtvereční užitné plochy, na byt, na místo v restauraci nebo na lůžko v hotelu.

Parkovací poměry jsou stanoveny místními stavebními předpisy nebo územními plány a mají za cíl zajistit, aby bylo pro návštěvníky, zákazníky a obyvatele dostatek parkovacích míst. Tyto normy se mohou výrazně lišit v závislosti na místních podmínkách, typu nemovitosti, očekávané intenzitě využití a dostupnosti alternativních dopravních možností, jako je veřejná doprava.

Další termíny z okruhu

Parkovací poměr nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat