www.108realestate.cz logo

Patrový podíl

Patrový podíl je právní termín používaný v českém právu nemovitostí, který označuje podíl na společných částech budovy nebo pozemku, jež je spojen s výlučným právem vlastnit a užívat konkrétní jednotku nebo část budovy. Jedná se o specifický způsob spoluvlastnictví, kde vlastníci jednotlivých bytů nebo prostor ve vícepodlažní budově mají podíl na společných částech patra. Patrový podíl tedy zahrnuje dva hlavní aspekty: podíl na společných částech budovy a právo k výlučnému užívání určité bytové nebo nebytové jednotky.

Další termíny z okruhu

Patrový podíl nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat