RFP

,,Request for Proposal" (RFP), nebo žádost o nabídkuje dokument, který shrnuje požadavky při nákupu služeb nebo produktů. Tento dokument je rozeslán potenciálním dodavatelům s cílem získat konkrétní návrhy na řešení definovaného problému nebo potřeby.

RFP obvykle obsahuje podrobný popis projektu nebo služby, kterou organizace hledá, včetně požadovaných specifikací, časových rámců a kritérií pro hodnocení nabídek. Dodavatelé poté reagují na RFP návrhem jak by splnili požadavky a jaké by byly se splněním spojené náklady.

V komerčním realitním sektoru může organizace vydávat RFP, například když hledá vhodné kancelářské nebo skladové prostory k pronájmu, dodavatele na stavební práce, jako je rekonstrukce nebo výstavba nové budovy, nebo když hledá dodavatele služeb, např. při správě nemovitostí. RFP je často druhým krokem ve výběrovém procesu, který následuje po "Request for Information" (RFI), který se používá k získání základních informací o schopnostech různých dodavatelů.

Další termíny z okruhu

RFP nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat