www.108realestate.cz logo

Světlík

Světlíky jsou světlo propouštějící okna umístěná na střeše skladu či jiné budovy, které slouží k osvětlení a někdy i k ventilaci interiéru. Tyto prvky jsou v architektuře využívány k přímému vnesení denního světla do prostoru, což může výrazně přispět k úsporám energie tím, že se sníží potřeba umělého osvětlení během dne.

Výhody světlíků ve skladech:

  • Přirozené osvětlení: Světlíky poskytují bohaté množství denního světla, což zlepšuje viditelnost a vytváří příjemnější pracovní prostředí pro zaměstnance.
  • Úspory energie: Díky lepšímu využití denního světla mohou budovy snížit spotřebu energie potřebnou na osvětlení, což vede k nižším provozním nákladům.
  • Ventilace: Některé typy světlíků mohou být navrženy tak, aby se otevíraly a umožňovaly ventilaci, což pomáhá regulovat teplotu uvnitř budovy a zajišťuje přísun čerstvého vzduchu.
  • Zlepšení pracovního prostředí: Studie ukazují, že přirozené osvětlení má pozitivní vliv na zdraví a produktivitu zaměstnanců, což může vést k nižší absenci a vyšší spokojenosti v práci.

Světlíky najdou uplatnění nejen ve skladech, ale také v mnoha dalších typech budov, jako jsou výrobní haly, obchodní centra, kancelářské budovy, a dokonce i v rezidenčních domech. Jejich design a umístění by měly být pečlivě plánovány tak, aby maximálně využily potenciál přirozeného osvětlení, zatímco zároveň minimalizovaly potenciální negativní dopady, jako je nadměrné zahřívání prostoru v letních měsících.

Další termíny z okruhu

Světlík nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat