108 AGENCY posiluje svou pozici na trhu v České republice akvizicí společnosti BNP Paribas Real Estate APM ČR s.r.o.

Tato transakce umožňuje BNP Paribas Real Estate pokračovat ve strategickém přeorientování svého geografického zastoupení na hlavní evropské trhy a převést své zastoupení v menších zemích na důvěryhodné místní partnery, jak tomu bylo v nedávné době v Rumunsku nebo Maďarsku. „Tato změna zajišťuje kontinuitu pokrytí a excelenci služeb směrem k našim celoevropským klientům a demonstruje naši schopnost sloužit jejich místním potřebám v regionu střední a východní Evropy v rámci mandátů pro více zemí,“ říká Csongor Csukas, Head of International Property Management v BNP Paribas Real Estate. „Jsme přesvědčeni, že právě 108 AGENCY pomůže urychlit dynamický vývoj a rozvinout budoucí iniciativy dalšího rozvoje našich poradenských služeb. Děkujeme týmům za mimořádnou profesionalitu a neúnavné úsilí projevené během tohoto přechodného období. Po úspěšném přizpůsobení naší přítomnosti v Rumunsku, Maďarsku a České republice prostřednictvím důvěryhodných místních partnerství budeme nyní přímo podporovat naši platformu v Polsku. Těšíme se na solidní vyhlídky v regionu CEE v rámci našeho ambiciózního plánu dalšího rozvoje,“ dodává Laurent Boucher, Deputy CEO BNP Paribas Real Estate odpovědný za poradenské služby ve Francii, Itálii, Španělsku, Irsku, Beneluxu a východní Evropě.

„S touto investiční příležitostí jsme byli osloveni v rámci konkurenčního procesu zahájeného BNP Paribas Real Estate v létě tohoto roku. Ihned jsme vyhodnotili, že je to pro nás skvělá příležitost k dalšímu rozšíření nabídky našich služeb a zvýšení podílu na místním trhu. Jednání s BNP Paribas Real Estate ve Francii i jejími lokálním zastoupením v České republice byla v průběhu celého procesu vedena velmi profesionálně a zodpovědně. Jsme nesmírně rádi, že se 108 AGENCY podařilo udržet coby nejdůvěryhodnějšího a nejperspektivnějšího partnera až do úspěšného finále, a těšíme se na naši budoucí spolupráci s kolegy ze světa BNP Paribas Real Estate,“ dodává Robert Sgariboldi, Head of Industrial Agency a CFO, který vedl tento akviziční projekt za 108 AGENCY.

108 AGENCY se dlouhodobě zaměřuje na rozšiřování rozsahu svých služeb a také na rozšíření své přítomnosti v rámci střední a východní Evropy i do mezinárodního prostředí a globální klientské základny. Jakub Holec, CEO 108 AGENCY vysvětluje: „Po velmi úspěšném spuštění naší kanceláře v Maďarsku uprostřed pandemie v loňském roce jsme rádi, že se nám podařilo uspět i v této strategické akvizici, která dále posílí naši přítomnost a portfolio služeb v České republice. Naší ambicí je udržet a dále zlepšovat naši pozici na trhu jako jednoho z lídrů v oboru a vidíme obrovskou příležitost synergií v oblasti obchodního rozvoje, když se na tuto cestu vydáme společně s tak uznávaným partnerem, jakým je BNP Paribas Real Estate. Po dokončení integrace těchto dvou podniků se těšíme na další strategický růst prostřednictvím dalších akvizic cílů poskytujících doplňkové služby v zemích s naší stávající přítomností nebo rozšíření naší geografické přítomnosti směrem do jihovýchodní Evropy.“

Změna vlastníka nabyla účinnosti 15. prosince 2021 a proces integrace byl zahájen ihned po dokončení transakce. Název akvírované společnosti bude v brzké době změněn na 108 Real Estate APM ČR s.r.o. Žádné finanční podrobnosti nebudou zveřejněny. Očekává se, že úplná integrace podniku bude dokončena v první polovině roku 2022.

Sloučená organizace se zaměří na zlepšení služeb pro stávající klienty a potenciální zákazníky v celém spektru služeb v oblasti komerčních nemovitostí, jako jsou průmyslové a kancelářské poradenství nebo kapitálové trhy, jakož i služby správy majetku a účetnictví. Havel & Partners působili jako právní poradci 108 AGENCY, zatímco pro BNP Paribas Real Estate byla poradcem advokátní kancelář White & Case.