108 AGENCY provedla organizační změny ve struktuře obchodních týmů

Jakub Holec, zakladatel a CEO informoval o strukturních změnách, které zasáhly především obchodní týmy: „Naše společnost vkročila do druhého desetiletí působení na českém trhu komerčních nemovitostí. Tento rok se věnujeme novému nastavení fungování společnosti vůči dynamicky se měnícímu trhu a novým potřebám našich klientů a obchodních partnerů. Chceme i nadále být lídrem na trhu komerčních nemovitostí a bez nutných změn jsme cítili, že se nedokážeme úspěšně posunout na další úroveň.“

V rámci organizačních změn byl nově pověřen vedením týmu průmyslových nemovitostí Robert Sgariboldi, který se k 108 AGENCY přidal na konci roku 2019 a i nadále bude zastávat pozici CFO. „Robert nám během svého dosavadního působení ve 108čce pomohl zefektivnit finanční a controllingové procesy v rámci firmy. Díky svým bohatým zkušenostem z prostředí nadnárodní logistické společnosti se zároveň podílel na rozvoji komerčních aktivit v oblasti průmyslových transakcí. Jeho nominace do role Head of Industrial Agency tak byla přirozeným krokem,“ říká Jakub Holec.

„Trh průmyslových nemovitostí je v České republice na vysoké úrovni a nadále poskytuje mnoho příležitostí pro naše úspěšné působení i expanzi do zemí CEE (pozn. společnost v tomto roce expandovala na maďarský trh a plánuje otevření dalších poboček). Zároveň je ale třeba mít na paměti vysoce konkurenční prostředí, měnící se nabídku i poptávku v jednotlivých lokalitách, nasazování nových moderních technologií v celé šíři průmyslu, stoupající význam otázky udržitelného rozvoje jak z pohledu budov samotných, tak jejich provozu… My chceme i nadále hrát prim mezi poradenskými firmami v tomto sektoru a jsem pevně přesvědčen o tom, že s naší novou strategií, týmem a kompetencemi budeme vždy první volbou pro naše klienty,“ dodává Robert Sgariboldi.

Katarína Holcová, která se aktivně podílí na rozvoji firmy od počátku tohoto roku, se bude nadále věnovat v roli CHRO lidskému potenciálu firmy a akvizicích nových talentů pro další rozvoj firmy a jejich prémiových služeb na českém nemovitostním trhu. Současně si od 1. 9. 2020 přebírá vedení obchodního týmu kancelářských a obchodních pronájmů, které pokrývá nemovitostní trh v Praze, Brně a Ostravě.

Transformovaný tým v rámci 108 Investment Advisory, divizi firmy věnující se nemovitostním a pozemkovým prodejům a akvizicím, povede nyní osobně CEO společnosti Jakub Holec a shrnuje: „Všichni jsme silné osobnosti a chceme to nejlepší z nás přetvořit do dalšího rozvoje. Během posledních let se firma značně rozrostla, máme excelentní portfolio klientů, kterých si velmi vážíme a silnou datovou základnu. Nyní implementujeme strategii a výkonnou strukturu, se kterou úspěšné projdeme dalším desetiletím.“