108 AGENCY se stala členem asociace ABSL

ABSL byla v České republice založena v roce 2013. U jejího zrodu stálo 15 zakládajících členů. Je propojena se zavedenými partnerskými organizacemi v Polsku a Rumunsku, které společně rozvíjejí sektor podnikových služeb v těchto regionech.

Mezi členy patří společnosti, které v Čechách provozují centra sdílených podnikových služeb, působí v oblasti outsourcingu podnikových procesů či outsourcingu informačních technologií nebo se věnují výzkumu a vývoji. Ke členské základně ABSL patří i společnosti, které přispívají k růstu celého sektoru. Rozsah aktivit ABSL je velmi široký. Zahrnuje monitorování sektoru podnikových služeb v České republice, organizaci aktivit pro sdílení know-how či reprezentaci sektoru v médiích a při jednání s úřady.

Robert Sgariboldi, CFO 108 AGENCY: „Je nám ctí, že jsme se stali členy ABSL – rychle rostoucí a rozvíjející se organizace. 108 AGENCY je připravena přispět sdílením svého know-how v oblasti komerčních nemovitostí a inovativních přístupů. Jsme přesvědčeni, že naše partnerství bude úspěšné a stane se přínosem pro všechny zúčastněné.“

Více informací o ABSL se dozvíte na adrese https://www.absl.cz/cs/