108 AGENCY zasedne v porotě soutěže Impuls Logistika

Jako hlavní partner máme svého zástupce v porotě. „Je to velká čest, ale zároveň i zodpovědnost, zvolit ty nejlepší z nejlepších. Doufáme, že tento ročník soutěže nám přinese nové zajímavé projekty a nestandartní myšlenky“, dodává Martin Šumera, Vedoucí Průmyslového Oddělení. Dalšími partnery jsou Logistická akademie, Katedra logistiky VŠE v Praze, Svaz spedice a logistiky ČR, Vysoká škola logistiky a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Hlavním cílem soutěže Impuls Logistika je podpořit zajímavé inovativní logistické projekty, produkty a sužby. Myslíte, že právě Váš projekt je novým krokem k nástupu automatizace a digitalizace v české logistice? Nasadili jste minulý rok inovativní logistický produkt nebo službu? Přihlášky do soutěže je možné podávat jen do konce měsíce ledna 2019.

Všechny informace k soutěži i online přihlašovací formulář je na webu http://www.impulslogistika.cz/