www.108realestate.cz logo

Okolí Prahy nabízí jedny z nejdražších skladů v celé Evropě

Vyšší nájemné v průmyslových nemovitostech než v Praze mají pouze Helsinky, Mnichov, Oslo, Hamburk, Londýn a několik dalších měst ve Velké Británii a Irsku. Sklady v okolí Prahy nájemci pořizují mnohem dráže než v Paříži, Římě, Madridu, Budapešti nebo Varšavě. V případě české metropole jde konkrétně o 96 EUR za metr čtverečný na rok, u nejdražšího Londýna 313 EUR. Berlín je srovnatelný s Prahou, jmenovaná Varšava ve 3. čtvrtletí vykázala nejvyšší dosahované nájemné na úrovni 52 EUR ročně. Výsledky vyplynuly ze společné analýzy české realitní a poradenské společnosti 108 REAL ESTATE a BNP Paribas Real Estate.

„Výsledky dokládají odolnost a atraktivitu českého trhu průmyslových prostor. Navzdory pověsti Polska jako země s nižšími náklady na práci data ukazují, že firmy jsou ochotny platit prémii za výhody nabízené strategickou polohou a dobře rozvinutou infrastrukturou Prahy,“ komentuje výsledky Jakub Holec, ředitel 108 REAL ESTATE.

Vysoká akcelerace nájemného ve skladových prostorách v Evropě byla zaznamenána především v roce 2021 (12,5 %) a vloni (11,9 %). Letošní rok vykazuje průměrný 6,1% nárůst nájemného, kdy jsou však patrné velké teritoriální rozdíly: zatímco sklady v Beneluxu, Paříži, Varšavě nebo Birminghamu si nájemci pronajímají o 10 a více procent než v roce 2022, Praha patří mezi logisticky významná města, kde nájemné stagnuje.

„Potvrzuje to naše starší vyjádření, podle nichž trh narazil na svůj strop. Nákladová senzitivnost je patrná na celém trhu i v odvětvích, které nebyly zasažené poklesem poptávky. Navzdory celkové odolnosti a přitažlivosti Prahy, která dle výše nájemného konkuruje Vídni nebo Berlínu, pronajímatelé dosáhli maximální výše nájemného, jež jsou nájemci v tuto chvíli ochotni zaplatit. Už nyní navíc pozorujeme citelný propad poptávky po industriálních a logistických prostorech,“ konstatuje Matěj Indra, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí ve 108 REAL ESTATE.

Nejvyšší dosahované nájemné v okolí české metropole neoslabil ani setrvalý pokles útraty v maloobchodu. A přestože ani místní kupní síla stále nedosahuje úrovně v západní Evropě, dokládá poptávka, že Praha je pro mnoho typů nájemců klíčovým prostorem pro celý středoevropský region. Významu by měla napomoci i rozšiřovaná síť dálnic nebo kvalitnější a rychlejší železniční spojení do sousedních zemí. Dokončení dálniční sítě a zkvalitnění té železniční je nezbytnou podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti v budoucnu.

Jak ale podotýká studie 108 REAL ESTATE a BNP Paribas Real Estate, růst nájemného není dán pouze vyšší poptávkou, jako spíše inflací a vyššími náklady developerů, stejně jako dražšího provozu. Předpověď nepředpokládá, že by se růst zastavil – i s ohledem na omezené možnosti nové výstavby, což se týká celého kontinentu.

Ani Česká republika zřejmě v nadcházejícím období nebude výjimkou. S 2,68 % neobsazeností včetně prostor ve stavu shell & core a 2,19 % bez těchto prostor se pohybuje pod aktuálním evropským průměrem (4 %). Zásadně více volných prostor, které by měly přímý vliv na průměrné požadované nájemné, nelze očekávat ani po dokončení 1,3 milionu čtverečních metrů logistických a výrobních hal, které jsou v současnosti rozestavěné.

„V době, kdy rostou ceny prakticky všeho, nemůžeme očekávat, že zrovna nájemné v průmyslových nemovitostech bude klesat,“ uzavírá Matej Indra.