www.108realestate.cz logo

Developeři mají v plánu výstavbu téměř 7 mil. m² průmyslových ploch. Nevyhnou se brownfieldům

Stoupá počet projektů, jež vznikají regenerací brownfieldů nebo konverzí starších nemovitostí a areálů. Vzhledem k úbytku rozvojových ploch a regulaci výstavby na zelené louce bude tento trend dále pokračovat a sílit. Podle dostupných dat agentury CzechInvest se jich na území Česka nachází přes 4 300 a zabírají plochu 132 km².

„Zmíněné kraje Ústecký a Karlovarský spojuje šance čerpat na regeneraci brownfieldů značné prostředky, zároveň se čeká velké ekonomické oživení těchto regionů. Jihočeskému kraji z pohledu developerů pomůže dobudování dálniční sítě – hlavně nových úseků D4 a spojení s Rakouskem,“ vysvětluje Jakub Holec, ředitel 108 AGENCY.

Podle 108 AGENCY letos objem moderních průmyslových prostor v ČR přesáhne hranici 12 milionů čtverečních metrů. V reakci na předchozí dva velmi silné roky vyjádřené soustavným růstem poptávky nájemců bude letos v nových stavbách dokončeno přes 1 000 000 m². Plánovaná výstavba je s výjimkou Vysočiny, kde je aktivita marginální, rozprostřena do všech regionů. Z hlediska absolutních čísel se nový development týká nejvíce Středočeského kraje, který dominuje také v aktuální poptávce.

Dostupnost rozvojových pozemků, respektive areálů určených k redevelopmentu, se podle posledních dat CzechInvestu kryje s potenciálem ekonomického růstu a cíli veřejné podpory. Už z toho titulu, že přes 50 % brownfieldů má průmyslovou nebo zemědělskou historii (1289 průmysl, 1242 zemědělství), jsou nejhustěji přítomné v Ústeckém, Moravskoslezském a Libereckém kraji. U první dvou jmenovaných dochází k postupnému utlumování těžkého průmyslu. Karlovarský kraj se svou zásobou těchto potenciálních rozvojových ploch nachází v těsném závěsu. Například v okresu Sokolov mají brownfieldy největší průměrnou rozlohu - 24,31 ha.

„Již nefunkční areály mohou vstupem developera opět posloužit průmyslové výrobě nebo zpracování surovin. Plzeňskému a dalším krajům se případně otevře nebývalá příležitost s potenciální realizací tzv. gigafactory v Líních. Ústecký kraj pak může pak i vytvořit zázemí pro další dodavatele a zpracovatele napojené na zvažovaný start těžby lithia na Cínovci a jeho následné zpracování v elektromobilovém průmyslu,“ domnívá se Matěj Indra, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových a logistických nemovitostí ve 108 AGENCY, podle které bude v poptávce nadále mírně převažovat výroba nad logistikou.

Obnově brownfieldů, které jsou z více než 60 % vlastněny soukromými majiteli a ve čtvrtině případů jde o veřejné vlastnictví, by v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji měly pomoci finanční zdroje EU. Velmi často výbornou lokaci nevyužitých objektů nebo areálů neutralizuje ekologická nebo jiná zátěž. Také proto z údajů CzechInvestu vyplývá opatrnost developerů a investorů, kteří se při regeneracích soustředí především na menší projekty s investičním objemem do 60 milionů korun.

Jak však ukazují data 108 AGENCY, řada developerů bude nucena do oblasti revitalizace brownfieldů proniknout. Nabídka „čistých“ rozvojových ploch je značně omezena a bude přibývat jen pomalu, pokud vůbec. Greenfieldy dále ovlivní připravovaná legislativa, která by zakázala průmyslový development na pozemcích se zemědělskou bonitou I. a II. Třídy.