www.108realestate.cz logo

Lodě patří k vodě. A 108ička taky!

Pohodlné židle a košile jsme vyměnili za žabky, kraťasy a tyrkysová trička a 12. června v brzkých odpoledních hodinám vypluli na několikadenní plavbu. Čekala nás pečlivě naplánovaná trasa. Nalodili jsme se ve městě Sokolov, ležícím na soutoku Ohře a Svatavy. Náš vodácký výlet pokračoval po řece Ohři chráněnou krajinnou oblastí v okolí Lokte a proud nás zanesl až do lázeňského města Karlovy Vary.

Plavili jsme se na kánoích a odvážnější si vyzkoušeli i kajak. Počasí nám přálo a my jsme tak během téměř 25 kilometrové plavby zvládli nachytat bronz a posílit svaly. Navrch se nám podařilo úspěšně zdolat pár jezů, které nám stály v cestě.

Všichni jsme si akci užili na 108 % a na příštím teambuildingu AHOJ!