Nabídka průmyslových ploch v ČR se blíží 6 milionům čtverečních metrů

Míra neobsazenosti a ceny pronájmu

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 pokračoval na trhu průmyslových nemovitostí trend klesající míry neobsazenosti prostor. Celková míra neobsazenosti mezičtvrtletně poklesla z úrovně 4,79 % na současných 4,40 %. Průměrná výše nominálního nájemného zůstává poměrně stabilní a pohybuje se okolo 4,00 eur/m2/měsíc. Mírně rostoucí tendenci pak lze pozorovat u cen pronájmů v rámci nejatraktivnějších lokalit, jakými jsou Praha a blízké okolí, Plzeňský a Jihomoravský kraj.

Dokončené projekty

V průběhu druhého čtvrtletí roku bylo dokončeno celkem 7 projektů o rozloze 140 000 m2. Největší podíl na nové zásobě průmyslových ploch mají projekty v Plzeňském kraji, dále následuje blízké okolí Prahy.

V Plzni byla završena například spekulativní výstavba logistického parku Mountpark Plzeň, který s sebou nese nových 43 700 m2. V okolí hlavního města přibyly pak nové průmyslové plochy v areálu P3 Prague D8, kde bylo dokončeno 23 500 m2 skladových prostor pro společnost VF Corporation nebo také v areálu P3 Prague D11, kde vznikla první budova areálu o velikosti 20 000 m2, jejíž více než polovinu obsazuje jako nájemce společnost Exiteria. Mezi další významné dokončené projekty lze zařadit například 12 000 m2 skladových prostor v areálu Brno West Business Park.

Nová spekulativní výstavba

Celkovou nově zahájenou výstavbu představuje v České republice 19 projektů o rozloze 293 755 m2. 38 % z této nové výstavby tvoří spekulativně stavěné projekty.

Největším projektem, který se začal budovat bez předem zajištěného nájemce, je jednotka 30 000 m2 v areálu Panattoni Pilsen Park West. Developerská společnost Panattoni Europe zahájila spekulativní výstavbu také v areálu Panattoni Park Prague Airport II, kde vzniká jednotka 10 000 m2. Semi-spekulativní výstavbu pak ohlásil areál P3 Prague D11, kde vyrůstá druhá budova areálu o velikosti 39 300 m2. Na semi-spekulativní bázi se začala stavět rovněž budova o velikosti 29 000 m2 v areálu CTPark Teplice, kde si bude 16 000 m2 pronajímat společnost Personna International CZ. Další nově započatá spekulativní výstavba zahrnuje projekty, které již čítají méně než 10 000 m2.

Významné realizované transakce

Z dosud zveřejněných informací lze mezi nejvýznamnější transakce zařadit prodloužení nájemní smlouvy společnosti Sportisimo zahrnující 23 900 m2 distribučních prostor a spolu s tím uzavření smlouvy na výstavbu nových distribučních prostor o velikosti 34 200 m2 v areálu Prologis Park Prague-Rudná. Další významná nájemní transakce byla uzavřena v areálu Panattoni D5 Hořovice Park na výstavbu skladových prostor společnosti Raben Group o velikosti 24 000 m2 nebo v areálu Prologis Park Prague-Jirny na výstavbu nových skladových prostor společnosti MALL.cz o velikosti 20 500 m2.

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 bylo na českém trhu průmyslových nemovitostí ve výstavbě rekordních 498 800 m2. Současná celková zásoba průmyslových prostor činí v tuzemsku téměř 5 935 000 m2, a tudíž již v blízké budoucnosti lze očekávat, že překoná hranici 6 000 000 m2.

Stáhněte si report ve formátu pdf >