Realitně-konzultantská společnost 108 AGENCY expanduje na maďarský trh

Společnost 108 AGENCY působí již deset let na českém a šest let na slovenském trhu. Rozhodnutí založit pobočku v Maďarsku bylo podpořeno stále příznivějšími podmínkami na místním nemovitostním trhu a silnou dlouhodobou vizí 108 AGENCY o dalším rozšiřování a diverzifikaci nabídky služeb v regionu střední a východní Evropy. 108 AGENCY zahájila spolupráci se třemi lokálními profesionály, kteří disponují mnohaletými zkušenostmi v oboru komerčních nemovitostí. „Vstupem na maďarský trh naplňujeme strategii k dosažení naší vize, kterou je postupné rozšiřování 108 AGENCY v regionu střední a východní Evropy. Právě po Slovensku je expanze na maďarský trh logickým krokem a absence silné lokální agentury zaměřené na komerční nemovitosti tento krok urychlila. V Maďarsku vidím velký potenciál, je to ideální místo kde můžeme dále nabídnout naše profesionální služby,“ vysvětluje Jakub Holec, CEO 108 AGENCY.

Zkušení konzultanti a plány pro budoucí rozvoj

V maďarské pobočce 108 AGENCY působí tři seniorní konzultanti, z nichž každý má více než patnáct let zkušeností s mezinárodním poradenstvím v oblasti nemovitostí, transakcí a vývoje či asset managementu.

István Fazekas je z pozice Managing Partner zodpovědný za veškeré aktivity 108 AGENCY v Maďarsku. Před zahájením spolupráce se 108 AGENCY Maďarsko, pracoval pět let jako seniorní investiční poradce týmu kapitálových trhů v CBRE. Dříve vedl pět let průmyslový tým ve společnosti Cushman & Wakefield v Budapešti.

Další dva partneři, Marcell Szotyori-Nagy and László Kemenes, budou zodpovědní za hledání nových obchodních příležitostí prostřednictvím svých profesionálních pracovních sítí.

Marcell Szotyori-Nagy působil třináct let v týmu kapitálových trhů v JLL v Budapešti a do roku 2019 byl ředitelem společnosti. Od roku 2015 je členem RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). László Kemenes pracoval třináct let na pozici Country Manager v developerské společnosti Prologis v Maďarsku. Dříve vedl po dobu čtyř let průmyslové oddělení společnosti CBRE. Od roku 2011 je členem RICS.

Maďarská větev 108 AGENCY bude úzce spolupracovat s českou a slovenskou kanceláří a intenzivně rozšiřovat tým profesionálů s cílem poskytovat klientům i doplňkové služby včetně analýz a reportů o trhu. Záměrem firmy je během následujících dvanácti měsíců představit a posílit značku 108 na maďarském trhu. „Našim klientům chceme nabízet doslova full servis. Nyní začínáme s investicemi a průmyslovým zprostředkováním. Do budoucna chceme služby rozšířit o office leasing. Nicméně stejně jako v České republice a na Slovensku budeme těžit hlavně ze silného průmyslového týmu. V průmyslu budeme navázáni na pozemkový development a transakce s pozemky, dále na zastupování nájemců nebo pronajímatelů a v neposlední radě transakční poradenství jak na straně kupujícího tak i prodávajícího,“ přibližuje Jakub Holec.

Spolupráce napříč evropskými trhy

Přestože je na maďarském trhu již několik etablovaných společností pohybujících se v oboru komerčních nemovitostí, nabídne zde i 108 AGENCY své know-how spolu s inovativními postupy a proklientským přístupem. 108 AGENCY Maďarsko bude jednat zcela nezávisle, stejně jako pobočka v Bratislavě. „Budeme těžit především ze zkušeností maďarského týmu, a zároveň chceme využívat synergie mezi všemi třemi zeměmi. Do roka se chceme stát významným hráčem na zdejším trhu a stejně jako v Čechách a na Slovensku nabízet našim obchodním partnerům nejlepší poradenské služby v oblasti real estate,“ objasňuje strategické plány Jakub Holec.

Čísla potvrzují potenciál maďarského trhu

Silné základy maďarského trhu nabízejí mnoho příležitostí. Jak vysvětluje István Fazekas a shrnuje současný stav: „V návaznosti na trendy z minulých let se rok 2019 vyznačoval vysokou aktivitou v oblastech nájemní a investiční činnosti i developmentu ve všech segmentech lokálního trhu komerčních nemovitostí. Poptávka byla nadále uspokojována setrvačností nabídky, což vedlo ke snížení míry neobsazenosti a ke zvýšení úrovně nájemného. Během posledních dvanácti měsíců zůstala míra neobsazenosti historicky nízká ve všech segmentech trhu. Výhled na období po pandemii COVID-19 a rozsah ekonomických dopadů pravděpodobně ovlivní trh, hlavně v oblasti plánovaných rozhodnutí. Chuť investovat je však stále silná a je živená zdravou poptávkou po logistických a kancelářských prostorech.“