Efektivní nájem

Efektivní nájem je pojem používaný v oblasti komerčních nemovitostí k označení skutečné výše nájemného, kterou nájemce platí, když se vezmou v úvahu všechny pobídky, slevy a další finanční výhody poskytnuté pronajímatelem.

Efektivní nájemné se často liší od nominálního nájemného, které je uvedeno v nájemní smlouvě. To je proto, že pronajímatelé často nabízí různé pobídky, jako jsou například nájemní prázdniny (období, kdy nájemce nemusí platit nájem), příspěvky na úpravy prostorů (fit-out), nebo slevy na nájemné.

Výpočet efektivního nájemného zohledňuje tyto pobídky a poskytuje realističtější obraz toho, kolik nájemce ve skutečnosti platí za pronájem prostoru během celé doby trvání nájemní smlouvy.

Efektivní nájem je důležitým ukazatelem pro nájemce při porovnávání různých možností nájmu, ale také pro pronajímatele a investory při hodnocení výnosnosti nemovitosti.

Další termíny z okruhu

Efektivní nájem nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat