Nájemní prázdniny

Nájemní prázdniny („Rent free“) je termín používaný v oblasti nemovitostí, který se vztahuje na období, kdy nájemce je osvobozen od platby nájmu.

Období nájemních prázdnin je obvykle definováno v nájemní smlouvě. Nájemní prázdniny jsou často poskytovány jako benefit pro nájemce, aby uzavřeli nájemní smlouvu nebo jako podpora pro nové podniky. Nájemní prázdniny mohou být také poskytnuty, pokud je potřeba nájemce provést vylepšení nebo renovace prostoru předtím, než ho začne používat.

Období nájemních prázdnin může být různě dlouhé, v některých případech to může být několik měsíců, v jiných případech to může být několik let. Podmínky prázdnin vztahují pouze na nájem za kancelářské a skladové prostory a v některých případech i na parkovací stání. Naopak provozní náklady nebo služby během tohoto období jsou obvykle plně hrazené dle platné nájemní smlouvy.

Další termíny z okruhu

Nájemní prázdniny nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat