Space plan

“Test fit”, nebo "Space plan" nebo "plán prostoru" je termín používaný v oblasti komerčních nemovitostí, který se vztahuje k plánování a uspořádání interiéru budovy nebo konkrétního prostoru pro účely jeho nejefektivnějšího využití.

Tento proces zahrnuje určení dispozice prostor, tedy kde a jak budou umístěny pracovní stanoviště, konferenční místnosti, kuchyňky, toalety, oblasti pro relaxaci a další funkční prostory.

Space plan je obvykle vytvářen architekty nebo designéry interiéru v těsné spolupráci s nájemcem, aby co nejlépe vyhovoval jeho konkrétním potřebám a požadavkům.

Proces tvorby space planu může zahrnovat různé kroky, jako je: Analýza potřeb nájemce: Kolik lidí bude v prostoru pracovat? Jaké typy pracovních míst budou potřeba? Jaké jsou požadavky na technologii a infrastrukturu?

Návrh uspořádání: Jak budou jednotlivé prostory a pracovní stanoviště rozmístěny? Jak bude řešen pohyb lidí a zboží v prostoru? Kde budou umístěny veřejné a soukromé oblasti?

Vizualizace a prezentace: Jak bude vypadat finální design? Jaké materiály a barvy budou použity?

Revize a schválení: Jsou dodržená stanovené budovou a orgány státní správy standardy a normy? Jaké změny jsou potřeba změny,pro získání povolení ze strany úřední správy?

Space plan je důležitý nástroj pro optimální využití prostoru, podporu efektivity a produktivity, a vytvoření příjemného a funkčního pracovního prostředí.

Další termíny z okruhu

Space plan nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat