UNIKÁTNÍ AKVIZIČNÍ PŘÍLEŽITOST – ROZSÁHLÝ PROJEKT TOSAN PARK HLEDÁ INVESTORA

Moravskoslezský kraj čeká v nejbližších letech výrazný rozvoj nabídky industriálních prostor. Tosan Park, který připravila k realizaci rakouská developerská skupina UBM, je nyní s pravomocným územním rozhodnutím nabízen na českém investičním trhu v exkluzivním zastoupení společností 108 Investment Advisory.

Průmyslová zóna TOSAN Park je se svými 68,3 hektary jednou z největších majetkově ucelených průmyslových zón v Česku, přičemž z pohledu aktuální obsazenosti ostatních lokalit se jedná o zónu nabízející nejrozsáhlejší potenciál výstavby na území České republiky. TOSAN Park vyniká svým výborným umístěním při dálnici D48, která je budoucí spojnicí mezi městy Olomouc, Hranice, Frýdek Místek a hraničním přechodem do Polska v Českém Těšíně.

Předmětné pozemky industriálního charakteru jsou ideálním místem pro vznik distribučního centra e-commerce či například automotive supplier parku, který má potenciál zásobovat hned několik automobilek ve spádovém okolí, např. Hyundai Nošovice nebo Kia Žilina. Navázat může také v dalších automotive společnostech v rámci dodavatelského řetězce kategorizace TIER.

“Projekt Tosan Park je zcela unikátní příležitostí ať již z hlediska celkového rozsahu, tak také připraveností území k výstavbě. Pravomocné územní rozhodnutí přináší investorům jistotu realizace projektu v adekvátním časovém horizontu. Jsme přesvědčeni, že zájem o Tosan Park projeví jak přední developerské celky, etablované na českém trhu, tak také řada investičních společností,” uvádí Jan Hospodář, partner 108 Investment Advisory.

Moravskoslezský kraj je jedním z krajů v ČR s největším investičním a rozvojovým potenciálem v zemi. Nejvyšší míra nezaměstnanosti, nejnižší hladina mezd, dobré napojení na zahraniční závody, tradice industriálního odvětví v regionu, náklonost regionální veřejné správy a nejvyšší subvence ze státního rozpočtu dělají z Moravskoslezského kraje nejvyhledávanější oblast v rámci průmyslových investic. S ohledem na rozsah projektu lze předpokládat realizaci výstavby ve více fázích, přičemž zahájení výstavby lze očekávat již v průběhu roku 2019.