Sklady nejsou a nebudou. Developeři v důsledku rostoucích nákladů utlumují výstavbu

Takové jsou hlavní závěry kvartální analýzy realitně-poradenské společností 108 AGENCY. Podle jejího ředitele Jakuba Holce může v letošním roce dojít k dílčí proměně industriálního trhu, jehož akceleraci nemusejí některé subjekty stačit.

Naprostá většina z 86.254 m2 industriálních prostor dokončených v prvním čtvrtletí byla dlouhodobě předpronajata nebo doobsazena souběžně s kolaudací. Celková plocha prémiových průmyslových areálů tak přesáhla 9,86 mil. m2. Značný zájem je o skladové a výrobní haly s termínem ukončení výstavby v průběhu letošního roku. I přes rekordní objem průmyslových nemovitostí ve výstavbě je proto už nyní na trhu cítit obava z nedostatku disponibilních prostor. Míra neobsazenosti totiž opět poklesla na současných 1,51 %. Při nezapočítání „shell and core“ prostor činí neobsazenost pouhých 1,28 %. Nejvíce volných průmyslových prostor je v současnosti v Plzeňském kraji, Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji, přičemž tyto volné plochy jsou koncentrovány v několika průmyslových parcích.

Hrubá poptávka dosáhla v prvním čtvrtletí 613.344 m2, což je přibližně stejná hodnota jako v předchozím kvartálu. Čistá poptávka pak vykázala 311.953 m2, což je zhruba o 120 tisíc m2 méně než ve Q4. V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku se však jedná o podobný výsledek.

Největší transakcí prvního kvartálu byla prolongace a expanze společnosti BJS Czech s.r.o. o velikosti 46 tisíc m2 v parku CTPark Humpolec. Druhou největší bylo prodloužení nájemní smlouvy na 37 tisíc m2 firmy Jusda Europe s.r.o. v areálu CTPark Pardubice II. Třetí největší transakcí byl předpronájem 36 tisíc m2 nespecifikovanou výrobní společností v parku Panattoni Park Pilsen West II.

„Navzdory zpomalení růstu e-commerce a samozřejmě i dopadům války na Ukrajině registrujeme nadále nebývalý zájem firem o pronájmy,“ konstatuje Michal Bílý, analytik 108 AGENCY, podle kterého ale nájemci musejí počítat s růstem nákladů. Průměrné nájmy v prémiových průmyslových areálech v České republice se pohybují v rozpětí od 4,50 do 5,70 EUR za m2 za měsíc. V hlavním městě ceny atakují hranici dokonce 8,00 EUR za m2, což bylo ještě před dvěma lety nemyslitelné. „Kromě nájemného začínají po dlouhé době zdražovat i servisní poplatky zahrnující poplatky za údržbu a správu průmyslového areálu, a to minimálně o 10 %. Celkově tak náklady na provoz firmám rostou nejdynamičtěji za poslední tři roky,“ doplňuje Robert Sgariboldi, vedoucí oddělení průmyslových a logistických pronájmů 108 AGENCY.

K dalším faktorům, jejichž souběh může vést k proměně českého trhu průmyslových prostor, patří rapidní zdražování prakticky všech vstupů staveb na úrovni developerů. K nim je třeba připočíst i vysokou inflaci. Developeři zejména na růst cen energií reagují četnějším zapojováním obnovitelných zdrojů energie. Zároveň však nelze vyloučit odchod části nájemců pracujících s nižší marží z prémiových lokalit. Podle 108 AGENCY však vlastníci a property manažeři velmi rychle nacházejí náhradu, obvykle z firem z oblasti e-commerce a city logistiky.

Mezi největší aktuálně rozestavěné projekty patří například Panattoni Park Kojetín, Panattoni Park Cheb South, Contera Park Ostrava D1, GLP Park Ostrava Hrušov, VGP Park Olomouc či P3 Ostrava Central. Mezi největší projekty stavěné spekulativně patří VGP Park Olomouc, GARBE Park Chomutov a CTPark Brno Líšeň.