Asset management

Asset management neboli správa aktiv v oblasti komerčních nemovitostí je proces, kdy vlastník, správce aktiv nebo správce fondů optimalizuje výnos, hodnotu a cash flow nemovitosti nebo portfolia nemovitostí.

Na rozdíl od správy nemovitostí (property management), která se zaměřuje na každodenní operace a údržbu jednotlivých budov, správa aktiv se zabývá strategickými rozhodnutími na úrovni celého portfolia nemovitostí.

Rozsah povinností správce aktiv zahrnuje:

  1. Rozvoj a implementace strategie pro nemovitost nebo portfolio: To zahrnuje rozhodování o tom, jaké druhy nemovitostí a geografických oblastí jsou nejlepší pro investiční cíle vlastníka.
  2. Finanční analýza a modelování: Správce aktiv musí sledovat a analyzovat finanční výkonnost nemovitosti a předvídat budoucí výkonnost.
  3. Řízení rizik: To zahrnuje identifikaci, hodnocení a řízení rizik spojených s držením a provozem nemovitosti.
  4. Správa nájemních smluv: To může zahrnovat rozhodování o prodloužení nájemních smluv, vyjednávání o nových smlouvách a rozhodování o investicích do nemovitosti k přilákání nebo udržení nájemníků.
  5. Transakce s nemovitostmi: Správce aktiv může rozhodovat o koupi a prodeji nemovitostí a měl by koordinovat a řídit tyto transakce.

Cílem správce aktiv je maximalizovat hodnotu nemovitosti nebo portfolia pro vlastníka, což často vyžaduje dlouhodobé strategické plánování a rozhodování.

Další termíny z okruhu

Asset management nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat