www.108realestate.cz logo

Property Management

Správa nemovitostí, neboli property management, je služba nebo funkce související s každodenním provozem a údržbou nemovitosti. Tento termín se často vztahuje na komerční nemovitosti, jako jsou kancelářské budovy, nákupní centra, průmyslové budovy nebo rezidenční pronájmy.

Úkoly správce nemovitostí se mohou lišit v závislosti na typu nemovitosti a smluvních podmínkách, ale obecně mohou zahrnovat:

  1. Nábor a výběr nájemníků: Správce nemovitosti může být odpovědný za inzerování dostupných prostorů, provádění prohlídek s potenciálními nájemníky, prověřování nájemníků a uzavírání nájemních smluv.
  2. Správa nájemného a poplatků: To zahrnuje vybírání nájemného, sledování plateb a vymáhání nezaplaceného nájemného. Správce také může být odpovědný za správu výdajů spojených s provozem a údržbou nemovitosti.
  3. Údržba a opravy: Správce nemovitosti musí zajistit, že nemovitost je bezpečná, dobře udržovaná a funkční. To může zahrnovat plánování a koordinaci oprav a údržby, řešení nouzových situací a zajišťování pravidelných inspekcí nemovitosti.
  4. Dodržování zákonů a předpisů: Správce nemovitosti musí zajistit, že nemovitost a její provoz jsou v souladu s místními zákony a předpisy. To může zahrnovat dodržování stavebních kodexů, zdravotních a bezpečnostních předpisů a zákonů týkajících se pronájmu.
  5. Komunikace s nájemníky: Správce nemovitosti je hlavním kontaktním bodem pro nájemníky a měl by být schopen řešit jejich dotazy a stížnosti a zajistit, aby byly jejich potřeby splněny.

V zásadě správce nemovitosti pomáhá vlastníkovi nemovitosti maximalizovat hodnotu a výnos z nemovitosti tím, že se stará o její provoz a udržuje dobré vztahy s nájemníky.

Další termíny z okruhu

Property Management nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat