Facility management

Facility management nebo také technická správa nemovitostí, je obor zaměřený na efektivní a udržitelné spravování budov a jiných zařízení.

Úkolem FM je zajistit, aby byla budova řádně udržována a fungovala tak, jak má, což zahrnuje údržbu a opravy, správu bezpečnosti a požární ochrany, čištění, správu prostoru a mnoho dalších aspektů souvisejících s provozem budovy.

Facility management je velmi důležitý pro komerční nemovitosti, protože kvalita a efektivita správy nemovitosti mohou mít vliv na hodnotu nemovitosti, spokojenost nájemců a celkový výkon investice.

Facility management může být poskytován buď interními zaměstnanci vlastníka nemovitosti, nebo to mohou být externí firmy specializující se na tuto oblast, které poskytují své služby různým vlastníkům nemovitostí.

Další termíny z okruhu

Facility management nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat