www.108realestate.cz logo

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je druh daně, kterou platí vlastníci nemovitostí. Vztahuje se na komerční nemovitosti stejně jako na rezidenční nemovitosti a zemědělské pozemky.

Výše daně z nemovitostí se obecně stanovuje jako součin plochy nemovitosti a místního koeficientu.

Pro komerční nemovitosti se daň z nemovitosti často považuje za provozní náklad a může být započítána do nákladů, které jsou nájemníkům účtovány jako součást jejich nájemného nebo servisních poplatků.

Výše daně z nemovitostí a její dopad na hodnotu nemovitosti jsou relativně důležitými faktory, které by měli vlastníci a investoři do nemovitostí zvážit při nákupu, prodeji nebo správě komerčních nemovitostí.

Další termíny z okruhu

Daň z nemovitosti nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat