www.108realestate.cz logo

Míra kapitalizace

Míra kapitalizace (Cap Rate) je ukazatel, který vyjadřuje vztah mezi ročním čistým provozním příjmem (NOI) nemovitosti a její pořizovací cenou nebo tržní hodnotou. Vypočítává se jako poměr NOI k tržní hodnotě nemovitosti a je vyjádřen v procentech. Míra kapitalizace poskytuje investiční makléřům a investorům rychlý náhled na potenciální výnosnost nemovitosti.

Další termíny z okruhu

Míra kapitalizace nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat