CAP

V kontextu komerčních nemovitostí se termín "cap" nejčastěji používá ve dvou kontextech: cap rate (capitalization rate) a cap na operativní náklady.

Cap Rate (Capitalization Rate): Tato sazba je výnosový ukazatel používaný k hodnocení návratnosti investice do nemovitosti. Cap rate se vypočítá dělením ročního netto příjmu z nemovitosti cenou nemovitosti. Například, pokud budova produkuje ročně 100 000 dolarů netto příjmů a je oceněna na 1 000 000 dolarů, cap rate je 10 %. 

Cap na operativní náklady: V některých nájemních smlouvách může být stanoven limit, nebo "cap", na roční zvýšení operativních nákladů, které může pronajímatel účtovat nájemci. Tento cap může být stanoven jako pevný procentuální nárůst, nebo může být indexován na inflaci nebo jiný ekonomický ukazatel. Slouží k omezení rizika pro nájemce, protože chrání nájemce před nadměrným zvýšením nákladů. Na druhou stranu, mohou omezit schopnost pronajímatele předávat nájemci zvýšené provozní náklady. Cap na operativní náklady a jeho konkrétní podmínky by měly být jasně uvedeny v nájemní smlouvě. 

Další termíny z okruhu

CAP nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat