www.108realestate.cz logo

Kolaudace

Kolaudace je proces, v rámci kterého stavební úřad, nebo jiná autorizovaná organizace, kontroluje dokončenou stavbu, aby se ujistil, že je v souladu se všemi relevantními stavebními předpisy a bezpečnostními standardy a že byla postavena v souladu se schválenými plány a specifikacemi.

Kolaudace je obvykle poslední krok v procesu povolování stavbya je nezbytná před tím, než může být nová stavba oficiálně uvedena do provozu. V případě komerčních nemovitostí je kolaudace obzvláště důležitá, protože může mít významný dopad na hodnotu a použitelnost nemovitosti.

Pokud je stavba při kolaudační inspekci schválena, stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí nebo jiný dokument potvrzující možnost uvedení do provozu. Takový dokument pak potvrzuje, že stavba je v souladu se zákonem a je bezpečná k použití.

Pokud stavba nesplňuje všechny požadavky, stavební úřad může odmítnout vydat kolaudační rozhodnutí a může požadovat, aby byly provedeny dodatečné práce nebo úpravy před tím, než bude stavba schválena.

Je důležité si uvědomit, že používání nebo obývání stavby bez platného kolaudačního rozhodnutí může být v mnoha jurisdikcích nezákonné a může vést k pokutám nebo jiným sankcím.

Další termíny z okruhu

Kolaudace nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat