www.108realestate.cz logo

Územní rozhodnutí (ÚR)

Územní rozhodnutí je právní akt, který vydává místní stavební úřad na základě územního řízení v rámci stavebního zákona.

Územní rozhodnutí je prvním krokem v procesu získání stavebního povolení. Posuzuje se v něm, zda je navrhovaný stavební záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, která stanovuje zásady využití území v dané lokalitě.

Územní rozhodnutí tedy hodnotí, zda je možné na daném pozemku provést navrhovanou stavební činnost z hlediska územního plánování a jestli jsou splněny další požadavky dané územně plánovací dokumentací.

Pokud je územní rozhodnutí pozitivní, může žadatel pokračovat v procesu a požádat o stavební povolení, které pak hodnotí konkrétní technické a bezpečnostní aspekty navrhované stavby.

Je důležité poznamenat, že územní rozhodnutí je samostatný právní akt, který lze napadnout samostatně od stavebního povolení. Takže i když je územní rozhodnutí pozitivní, stavební povolení nemusí být nutně uděleno.

V některých případech může být územní a stavební řízení spojeno do jednoho, pak se rovnou vydává stavební povolení bez předchozího územního rozhodnutí. Toto se obvykle děje u méně komplikovaných stavebních záměrů.

Další termíny z okruhu

Územní rozhodnutí (ÚR) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat