www.108realestate.cz logo

Rekolaudace

Rekolaudace je proces, kterým prochází nemovitost, pokud byla po kolaudaci provedena zásadní změna v její konstrukci, využití nebo vybavení. Zásadní změny mohou zahrnovat přestavby, rozšíření, instalaci nových systémů nebo zařízení, změnu využití prostoru atd.

Podobně jako u původní kolaudace, i v případě rekolaudace stavební úřad nebo jiná autorizovaná organizace prověřuje, zda jsou provedené změny v souladu s platnými stavebními předpisy, bezpečnostními standardy a schválenými plány a specifikacemi.

Pokud je rekolaudace úspěšná, stavební úřad vydá nové kolaudační rozhodnutí, které potvrzuje, že stavba je po změnách stále v souladu se zákonem a je bezpečná k použití. Pokud rekolaudace nesplňuje všechny požadavky, stavební úřad může odmítnout vydat nové kolaudační rozhodnutí a může požadovat, aby byly provedeny další práce nebo úpravy.

Další termíny z okruhu

Rekolaudace nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat