www.108realestate.cz logo

Půdní bonita

„Bonita půdního fondu“ se často odkazuje na kvalitu nebo úrodnost půdy v rámci určitého fondu nebo území. Termín „bonita“ ve spojení s půdním fondem znamená hodnotu nebo kvalitu půdy z hlediska její schopnosti podporovat rostlinný růst a zemědělskou produkci. V ČR je 5 tříd ochrany půdního fondu, přičemž v 1. a 2. třídě prakticky nelze stavět.

Další termíny z okruhu

Půdní bonita nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat