Service charges (SCH)

Pojem "service charges" (v češtině často označováno jako "služby", "poplatky za služby" nebo "servisní poplatky") se vztahuje na náklady, které jsou spojeny s údržbou a provozem budovy nebo nemovitostí, a které jsou hrazeny nájemci nad rámec základního nájemného.

Service charges mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, následující položky:

  1. Údržba a opravy společných prostor a zařízení budovy, jako jsou chodby, výtahy, toalety, systémy topení, vzduchotechniky, klimatizace a například i systém parkoviště
  2. Služby úklidu společných prostor.
  3. Energie a voda využívaná v společných prostorách.
  4. Bezpečnostní služby, jako je ostraha budovy nebo instalace a provoz bezpečnostních kamer.
  5. Údržba a opravy parkoviště nebo dalších venkovních prostor.
  6. Správa nemovitosti, což zahrnuje náklady na správce nemovitosti, který zajišťuje řádný chod budovy.
  7. Pojištění budovy.
  8. Odpadové hospodářství, tedy náklady spojené se sběrem a zpracováním odpadu.

Podmínky týkající se poplatků za služby by měly být jasně stanoveny v nájemní smlouvě. Některé nájemní smlouvy mohou například stanovit pevnou částku za service charges, zatímco jiné mohou dovolit, aby tyto poplatky reflektovaly skutečné náklady na provoz a údržbu budovy.

V některých případech může nájemce požadovat audit těchto nákladů, aby se ujistil, že jsou spravedlivé a přiměřené.

Další termíny z okruhu

Service charges (SCH) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat