Turnover

Turnover neboli Obrat, tedy ukazatel pro výpočet Obratového nájemného. Používá se v retailovém sektoru. Ukazatelem bývá určité procento (obvykle 6-10%) stanovené v nájemní smlouvě. Pokud roční obrat dosažený nájemcem v jeho obchodní jednotce vynásobíme daným procentem a výslednou hodnotu porovnáme s ročním nájemným, které nájemce hradí, a pokud bude tento rozdíl kladný, tedy obratové nájemné je vyšší než základní nájemné, pak se tento rozdíl dodatečně fakturuje jako Obratové nájemné nájemci.

Další termíny z okruhu

Turnover nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat