Novinky

Trh s rozvojovými pozemky ožívá. Jedním z důvodů jsou však i problémy firem

Trh s rozvojovými pozemky i staršími, hlavně průmyslovými budovami a areály v České republice po delším období stagnace ožívá. Asi by to byla pozitivní zpráva, pokud by za akcelerací nestál ekonomický útlum v některých oborech nebo dokonce ukončení působení řady firem v Česku. Pro mnoho z nich je prodej zbytných nemovitostí nebo pozemků zamýšlených pro budoucí expanzi jednou z mála cest, jak se vyhnout ekonomické ztrátě. Podle realitně-konzultantské společnosti 108 REAL ESTATE, která se na tento typ transakcí specializuje, stojí za nárůstem vlastnických převodů rovněž narovnávání cen a obava z nedostupnosti pozemků vzhledem k očekávané přísnější ochraně zemědělského půdního fondu.

Více

Investiční trh čeká několik silných impulsů – v letošním roce změní majitele řada významných nemovitostí

K obvyklé hranici 2 mld. EUR by se měl v letošním roce přiblížit objem realitních transakcí v České republice. Nasvědčuje tomu hned několik velkých obchodů dojednaných v posledních týdnech. Hlavním hybatelem investičního trhu zůstává tuzemský kapitál – signifikantní je jedna z největších změn majitele poslední doby, prodej OC Arkády Pankrác, který získal český nemovitostní fond Trigea ze skupiny Partners. Obchod se kvůli posuzování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže promítne do investiční bilance až v letošním roce. Podle realitně-konzultantské společnosti 108 REAL ESTATE nepůjde o jedinou maloobchodní nemovitost: evergreen v podobě retail parků doplní i akvizice několika obchodních center nebo nákupních domů.

Více

Přísnější ochrana zemědělské půdy významně ovlivní i trh průmyslových prostor

Značný vliv na výstavbu výrobních a skladových nemovitostí v ČR bude mít novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou vloni v říjnu schválila vláda a s jejímž přijetím v Poslanecké sněmovně se počítá v prvních měsících letošního roku. Bude mít dopad na plánování a výstavbu průmyslových ploch, a to na půdě zařazené do I. a II. třídy ochrany (podle Bonitované půdně ekologické jednotky tzv. BPEJ). Novela zákona navrhuje zákaz využít zemědělskou půdu této kvality pro záměry výstavby obchodů nebo skladovacích ploch o rozsahu větším než jeden hektar a dále zákaz využít tyto půdy pro běžné fotovoltaické elektrárny.

Více

Majitelé se zbavují starších průmyslových areálů – řeší tím i rostoucí provozní náklady

Skokově rostoucí náklady na energie a provoz, posílení cash-flow, hůře dostupné úvěry, částečně i vyšší efektivita výroby nebo obchodní činnosti… To jsou hlavní důvody, proč se někteří vlastníci průmyslových areálů nebo budov rozhodli pro jejich prodej investorům. V nemovitostech pak zůstávají jako nájemci, anebo postupně hledají jiné prostory. Vyplývá to z údajů realitně-poradenské společnosti 108 AGENCY, která se na tuto formu prodeje a následného pronájmu, známou jako Sale & Leaseback, specializuje. Realizované transakce i poptávky naznačují, že před dvěma lety ojedinělé případy se v posledních měsících rozrůstají na desítky.

Více

Rok 2023 bude náročný, ale přinese pro trh nemovitostí nové příležitosti

Realitní investiční trh ovlivňují a budou ovlivňovat i v roce 2023 zvýšená inflační očekávání a nárůst úrokových sazeb, které zdražují realitní financování. To nutně vede ke zvýšení očekávaných výnosů. Na většině evropských trhů již došlo napříč sektory k posunu výnosových měr směrem nahoru. Dle partnerské BNP Paribas Real Estate lze ještě očekávat i v roce 2023 určitou cenovou korekci u některých typů aktiv na vybraných trzích. Stabilizace se očekává v druhé polovině roku, kdy by také mohlo dojít k oživení investic. Aktuálně se nachází většina trhů ve fázi „hledání ceny“. Na českém trhu od léta přetrvává situace podobná tanečnímu parketu, kdy kupující sedí na jedné straně a prodávající na druhé a čeká se, kdo první vstoupí na parket. Index spotřebních cen by letos dosáhne 15,8 % dle predikce ČNB a minimálně v první polovině roku 2023 by měla inflace zůstat dvouciferná.

Více

Investiční aktivita na nemovitostním trhu zpomaluje – nabízí se šance pro tuzemské podnikatele a investory

Objem nemovitostních transakcí dosáhl ve třetím čtvrtletí 149 mil. EUR, což je ve srovnání s „covidovým“ rokem 2021 propad o 61 %. Kumulativní výsledek od letošního ledna činí 1,4 mld. EUR. Pokud bychom připočetli ještě přeprodeje nemovitostí a portfolií mezi spřízněnými stranami, vyšplhal by se kvartální objem investic na 390 mil. EUR, což je téměř stejně jako ve stejném období loňského roku. Ukazují to data realitní a poradenské společnosti 108 AGENCY.

Více

Investoři hledají úkryt před inflací: velmi často v rezidenčních nebo zdravotnických projektech

Nemovitosti v České republice jsou pro mezinárodní a tuzemské investory stále velmi atraktivní možností, jak uložit a zhodnotit peníze. Dokonce natolik, že objem investic do komerčních nemovitostí v meziročním srovnání vzrostl za první čtvrtletí nejvýše v celé Evropě: o celých 213 %! Zvýšenou investiční aktivitu vykazují rovněž Itálie (+151 %), Belgie (+146 %), Španělsko (+99 %) a Německo (+93 %). Dokládá to mezinárodní investiční analýza realitně-poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate a jejího aliančního partnera pro Českou republiku 108 AGENCY. Celkově v Evropě změnily majitele nemovitosti za 63,2 mld. EUR, což je o 28 % více než za stejné období loňského roku. Jde o nejlepší čtvrtletní výsledek za poslední dva roky.

Více

Investoři stále věří českým kancelářím, skladům a maloobchodu – vybírají si ale menší nemovitosti

Za 260 mil. EUR změnily od dubna do konce června majitele kanceláře, sklady a maloobchodní nemovitosti v České republice. Oproti 1. kvartálu s výsledkem 917 mil. EUR jde o pokles co do celkové hodnoty – opačný je ale trend v počtu nemovitostních obchodů. Ve sledovaném období jich bylo 18 oproti 13 v prvním čtvrtletí. Během prvního pololetí tohoto roku pak objem investic vzrostl meziročně o 48 % na 1,18 miliard EUR. Výsledky zveřejnila realitně-poradenská společnost 108 AGENCY.

Více

Investice do nemovitostí v Česku byly nejsilnější za posledních pět let

Za více než 900 milionů EUR změnily majitele nemovitosti v České republice od letošního ledna do konce března. Jde tak o nejsilnější první kvartál od roku 2017, nepočítáme-li rok 2020 s prodejem obřího bytového portfolia Residomo. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti 108 AGENCY, podle jejíž zástupců mezi investory suverénně dominovaly tuzemské a slovenské subjekty. K nejvýznamnějším transakcím patří změny vlastníků Centra Bořislavka v Praze 6, nákupního centra IGY v Českých Budějovicích nebo City Parku Jihlava.

Více